Metamorfosa Media

Metamorfosa adalah sebuah keniscayaan yang pasti dilalui setiap yang ada dalam kehidupan. Perubahan adalah sesuatu yang mutlak, termasuk diantaranya adalah media. Seiring berkembangnya teknologi, media komunikasi juga mengalami perubahan yang…

Continue Reading Metamorfosa Media